Wychodząc naprzeciw pracodawcom, którzy w myśl ustawy mają obowiązek zapewnienia świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami poprzez wykonanie odpowiednich pakietów świadczeń w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zapraszamy do naszej poradni medycyny pracy.

W ramach tej poradni oferujemy następujące badania:

    profilaktyczne wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki,

    okresowe – dla osób pracujących już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,

    kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy dla każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Powyższe badania realizowane są przez wykwalifikowany personel medyczny posiadający odpowiednie kursy i specjalizacje.