W Poradni Neurologicznej przeprowadzamy konsultację oraz leczenie chorób neurologicznych. Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również udzielamy prywatnych porad. W Poradni pracują lekarze specjaliści neurologii z wieloletnim doświadczeniem szpitalnym.

Leczymy pacjentów:
• Z bólami kręgosłupa
• Z Bólami głowy
• Padaczką
• Chorobami naczyniowymi mózgu
• Po udarach mózgu
• Z chorobami mięśni
• Z chorobą Parkinsona i innymi chorobami pozapiramidowymi
• Z miastenią
• Stwardnieniem rozsianym
• Z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi